ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

"СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ПОПОВО

НАЧАЛО

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ИСТОРИЯ

МАТЕРИАЛНА БАЗА

ГАЛЕРИЯ

КОНТАКТИ

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН НА МОМН

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН ЗА МАТУРИТЕ
Хронология на важните за училището събития

 
1883
 г. – за учебната 1883/1884 г. се открива Първи прогимназиален клас в „Жълтото“ училище от 12 ученици и учители Рогев и Клисаров. Официално училището се нарича Окръжно третокласно мъжко училище.

1886 г. – построена е първата сграда на Прогимназията, започната две години по-рано /в нея днес се помещава помощно училище „Паисий Хилендарски“/.

1894 г. – отделя се основното /началното/ училище от класното /Прогимназията/. До тогава са били заедно с едни и същи учители.

1934 г. – основан е училищен фонд „Христо Цанев“ по негова воля към Прогимназията от близките му след неговата смърт с капитал 10000 лв. Фондът служи за подпомагане от лихвите на тази сума на двама отлични ученици от трети прогимназиален клас всяка година, произхождащи от бедни семейства.

1937 г. – построена е нова сграда на Прогимназията в северната част на двора, състояща се от четири класни стаи и малка канцелария.

6.10.1939 г. – Учителският съвет на Прогимназията, по предложение на директора Анастас Раднев и учителя Асен Ангелов, взема решение тя да носи името на светиКлимент Охридски – първия български учител, като е решено честването на патрона да става всяка година на 8. декември.

1945 г. – извършва се чистка на педагогическия персонал от „учители-фашисти“ в училищата на Поповска околия. Уволнени са завинаги от всички училища в страната тридесет учители, преподаващи в Поповско а други десет са преместени в други селища, въз основа на Наредбата-закон за прочистване на учителския и преподавателския персонал в народните основни средни училища.

4.09.1950 г. – Девическата гимназия е закрита и на нейно място заедно с Прогимназията е основано новото Смесено пълно средно общообразователно училище „Георги Димитров“ с начален, среден и горен курс на обучение.

1957 г. – Прогимназията е възстановена и получава официалното име Народно основно училище „Климент Охридски“.

1962 г. – от НОУ „ Климент Охридски“ се отделя ново училище: Второ основно училище, сегашното ОУ „Н. Й. Вапцаров“. Учителският колектив е избран между учителите на „ Климент Охридски“. Прогимназията остава под името I ОУ „Климент Охридски“.

19.02.1966 г. – завършва строежа на новата сграда за V, VI и VII клас на I ОУ „Климент Охридски“ /това е сегашната сграда на ОУ „Любен Каравелов“/, която се открива при много тържествена обстановка. Училището става базово за Поповски район.

6.09.1969 г. – МС и ЦС на БПС в България награждават колектива на I ОУ за постигнати високи успехи в юбилейното съревнование в чест на 25 години от социалистическа революция в България с „Грамота на победата“.

1971 г. – Една част от учениците, целият начален курс и половината от учителите на I ОУ преминават към Гимназията – новото ЕСПУ. Към I ОУ преминават паралелки на НУ „Кирил и Методий“, паралелките на помощното училище и тези от детската градина на „Кирил и Методий“.

18.05.1973 г. – министърът на народната просвета Ненчо Станев прерязва лентата на новата сграда на I ОУ „Климент Охридски“ на сегашната ул. „Райна Княгиня“ № 4. Сградата е построена от бригадата на майстора Витан Николов Пенев.

1976 г. – I ОУ „Климент Охридски“ печели второ място в страната и материална награда на VII републикански преглед „Шеста петилетка“ за материалната си база и нейното ефективно използване.

1977 г. – I ОУ „Климент Охридски“ е обявено за училище – Окръжен първенец в съревнованието на VIII републикански преглед. Училището е наградено със знаме, грамотаи парична награда.

1981 г. – във връзка с реформата на образователната система за учебната 1981/1982 г., I ОУ „Климент Охридски“ прераства във II ЕСПУ „Климент Охридски“ с IX и X клас. За пръв път в Училището ще се обучават шестгодишни деца в първи клас.

19.03.1983 г. – пионерският хор при II ЕСПУ състоящ се от 75 хористи, с ръководител и дирижиран от Мария Бакалова, става Лауреат на VI републикански фестивал на художествената самодейност и носител на златен медал.

08.12.1984 г. - II ЕСПУ „Кл. Охридски“ чества своята 100 годишнина под названието „100 години класно училище в Попово“.

30.06.1985 г. – Учителският колектив при II ЕСПУ заема първо място в Търговищки окръг за периода 1984/1985 г. за цялостната си дейност.

7.12.1986 г. до януари 1987 г. – след поредица от силни земни трусове, сградата на II ЕСПУ, подобно на други училищни сгради в града, се оказва сериозно пострадала и е затворена. Учебните занятия до края на учебната година се водят в други училища, както и в с. Светлен и гр. Търговище. Ремонтът на пострадалата от земетресението сграда приключва в началото на учебната 1987 г.

1987 г. – експедиционният отряд „Петко Мартинов“ с ръководител Радославка Димова, основан през 1979 г., става Първенец на републиканския пионерски сбор, а в заключителният етап на републиканския сбор на експедиционните средношколски отряди, отряд „Мара Тасева“ с ръководител Георги Георгиев печели второ място.

1987 г. – десетокласниците на II ЕСПУ под ръководството на ст. л-т Г. Георгиев, учител по начално военно обучение /НВО/, стават Комплексен първенец във военно-полевата подготовка.

1989 г. – експедиционният отряд „Петко Мартинов“ на II ЕСПУ за пети пореден път е Републикански първенец.

1991 г. – II ЕСПУ „Климент Охридски“ е преименувано във II СОУ „Климент Охридски“.

8.12.1994 г. – в читалищния салон тържествено е отбелязана 110 годишнината на училище „Климент Охридски“ с богата културна самодейна програма.

27.03.1997 г. – със заповед № РД – 14-12, МОНТ преобразува II СОУ „Климент Охридски“ и НУ „Кирил и Методий“ в ОУ „Св. Климент Охридски“, считано от учебната 1997/1998 г. Учебната дейност се води и в двете сгради.

24.05.1999 г. – ОУ „Св. Климент Охридски“ изпраща и се сбогува с последният си випуск абитуриенти – единадесетокласници.

2000 г. – към ОУ „Св. Климент Охридски“ е присъединено закритото ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Паламарца. Децата от селото от учебната 2000 / 2001 г. са извозвани ежедневно до новото си училище за учебните занятия.

2003-2004 г. – към ОУ „Св. Климент Охридски“ преминава закритото ОУ „Никола Мутафа“ на с. Ковачевец. Учениците от V до VIII клас от селото са превозвани ежедневно до училището в Попово за учебните занятия.

2004 г. – Националната федерация „Спорт в училище“ награждава ОУ „Св. Климент Охридски“ и учителят по физическо възпитание и спорт Ганчо Маринов за принос в развитието на ученическия спорт – „20 години ученически игри“.

8.12.2004 г. – при много тържествена обстановка и препълнена читалищна зала с ученици, гости, бивши и настоящи учители, ОУ „Св. Климент Охридски“ отбеляза своя 120-годишен юбилей с изцяло самодейна и много богата програма, изнесена от неговите ученици.

 
 ТВОЯТ ЧАС

НАЦИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПОРТАЛ

МРЕЖАТА НА УЧИТЕЛИТЕ НОВАТОРИ

Добромир Димов / ОУ "Св. Климент Охридски" - Попово