ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

"СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ПОПОВО

НАЧАЛО

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ИСТОРИЯ

МАТЕРИАЛНА БАЗА

ГАЛЕРИЯ

КОНТАКТИИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНОВАЦИЯ "ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ"
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА


ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ

ИНОВАТИВНИ ЧАСОВЕ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО В 4б КЛАС
/ПЛАН  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ/  
ИНОВАТИВНИ УРОЦИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В 6б КЛАС

ИНОВАТИВНИ ЧАСОВЕ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ГЦОУД - 7 КЛАС

ПРЕЗЕНТАЦИЯ "ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ"

...............................................................................................................................................................................

Обучение чрез драматизации на приказки, ролеви игри, изработване на комикси
в ИУЧ по български език и литература -  2  "а" клас

„Кулинарни техники и технологии“ в ИУЧ по ТП - III "б" клас

Учене чрез правене и преживяване – влизане в социални роли, ситуационни игри,
интерактивни игри по  БЕЛ - 5а клас


ИНОВАТИВНИ ЧАСОВЕ "МОЯТ СВЯТ" - МОДУЛ "Добри обноски и добра визия"

МОДУЛ - "Здравословно хранене"

МОДУЛ - "Работилница за шиене"

Иновации в действие

 На 30.10.2019г.  Иновативно основно училище “Св.Климент Охридски“, гр. Попово бе домакин на първата среща за обмен на иновативни практики по НП „Иновации в действие“, Модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти, представящи обмена на иновации“.

Гости на училището бяха екип от учители и ученици от Иновативно основно училище „Братя Миладинови“, гр. Гоце Делчев, водени от директора Мариана Халачева. В срещата взе участие РУО Търговище, представено от г-жа Галина Димитрова – старши експерт по ОСО.

Изнесени бяха два иновативни урока. По български език и литература г-жа Димитринка Христова  представи работа по тема “Рисувам с думи“  в VI клас. Вторият урок бе по английски език на тема „Аз мога“, изнесен от г-жа Мариела Василева в  IV клас. Учениците и в двата класа показаха много добри умения за  работа в екип, с интерактивен речник и  мобилни приложения. Г-жа Женя Йорданова запозна колегите с иновативните дейности през изминалата учебна година. Гостите останаха впечатлени и от работата на ресурсните учители.

Обменът на добри иновативни парктики ще продължи в Иновативно основно училище „Братя Миладинови“, гр. Гоце Делчев.

 
            Иван Иванов

Заместник-директор

Иновативен урок  по география и икономика – 7a клас

Тема: Северна Македония - културно развитие, туризъм.

Иновативна дейност: Представяне на Република Северна Македония от гражданин на държавата.

Да презентира Република Северна Македония е поканена г-жа Васка Неделчева.

Г-жа Неделчева запозна учениците със забележителностите на своята страна, природни и културни, с бита и обичаите. Учениците имаха възможност да разгледат брошури и други материали, да разгледат македонски динари.

Задаваха разнообразни въпроси свързани с историята, бита, религията. Въпроси отнасящи се до начина на живот в Македония.

Урокът завърши с дегустация на храна от традиционната македонска кухня, приготвена от г-жа Неделчева.
Театърът  през Възраждането

Иновативен урок  по  български език и литератуа  - 6 клас, учител  Димитринка Христова.

Иновативна дейност: Обучение чрез тренинги – ролева игра. Съпреживяване чрез влизане в роли.

Учениците разделени на екипи подготвят театрално представление „Галената Богданка“ на принципа на възрожденския театър. Екипите изпълняват следните дейности - изготвят декорите, гримират и обличат актьорите.

Ролите се изпълняват само от момчета, момичетата са публика.

След постановката се проведе дискусия, в която се коментираха особеностите на възрожденския и съвременния театър.
 Дискусионно студио „Заедно можем повече“

     На 3.02.2019 г учителите от ОУ“Свети Климент Охридски“ проведохме дискусионно студио свързано с иновативните дейности „Заедно можем повече“.

    Своята работа по иновативните практики презентираха:1.        г-жа Димитринка Христова – обучение чрез тренинги по български език и литература в 6 клас;2.       г-жа М.Василева и г-жа Димова –иновативни методи на преподаване по английски език в начален етап;3.       г-жа Ж.Йорданова – гражданско образование и възпитание;4.       г-н М.Младенов – иновативни методи на преподаване по география и икономика .


СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 

ТВОЯТ ЧАС

ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИДобромир Димов / ОУ "Св. Климент Охридски" - Попово