ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

"СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ПОПОВО

НАЧАЛО

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ИСТОРИЯ

МАТЕРИАЛНА БАЗА

ГАЛЕРИЯ

КОНТАКТИУЧЕБНА ПРОГРАМА I СРОК 2021/2022 ГОДИНА


 НАЧАЛЕН ЕТАП
/ 1- 4 КЛАС /

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
/ 5 - 7 КЛАС /


.............................................................................................................................................................................

УЧЕБНА ПРОГРАМА II СРОК 2021/2022 ГОДИНА

 НАЧАЛЕН ЕТАП
/ 1- 4 КЛАС /

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
/ 5 - 7 КЛАС / ТВОЯТ ЧАС

Добромир Димов / ОУ "Св. Климент Охридски" - Попово